Forsikring

Hvem er vi forsikret af?

Brdr. Skov er forsikret af Topdanmark, som dækker både vores kunderes genstande samt vores medarbejdere.

Hvad dækker vi?

Vi dækker alle almindelige fejl og uheld i forbindelse med din flytning. Vi dækker:
✅ Op til 25.000 DKK pr. genstand – maksimalt 500.000 pr. hustand.
✅ Værdien af din genstand ved skadestidspunktet.
✅ Vi pålægger os muligheden for at reparere den skadet genstand, såfremt genstanden kan fremstå som før skadetidspunkt

Hvad dækker vi ikke?
Nogen ting kan vores forsikring ikke dække. Nedenfor er nævnt de vigtigste områder, som vi ikke dækker i forbindelse med en skade.
✅ Fejl med din pakning: Ex. fejlpakket flyttekasse, hvor bunden ryger ud.
✅ Genstande der bliver skadet under flytning, hvor kunden (eller anden part) selv har hjulpet med at bære, dækkes ikke.
✅ Montering/afmontering af genstande/møbler/skabe og lign. dækkes ikke.
✅ Vi dækker ikke elektronik, såfremt det ikke er pakket forsvarligt ind – her tænkes på original emballage eller lign.


 

Ved skade

Udestående til Brdr. Skov

Du må ikke have noget udestående hos Brdr. Skov for et given job, såfremt du vil melde en skade. Vi kan nemlig ikke videregive en anmeldelse til vores forsikringsselskab før end efter, at vi har modtage det fulde beløb for din flytning.

Behandlingstid

Ved en skade skal vi igennem vores forsikringsselskabsprocess, samt anskaffe/ reparere eventuelle skadet indbo. Det kan derfor tage op til 6 uger før end en skadesanmeldelse er færdiggjort og afsluttet.


 

Selvrisiko

Hvad er vores selvrisiko?

Vi har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. given job.

Kan jeg få en lavere selvrisiko?

Ja, det kan du nemt! Du skal blot tilkøbe vores tillægsmulighed, som for kun 500 kr. giver dig en selvrisiko på 1.000 kr. pr. job.


 

Brug for at anmelde en skade?

Ved skade skal du indenfor 48 timer skrive til os, via nedenstående formular.

OBS! Det beskadigede skal gemmes indtil forsikringsselskabet har taget stilling til erstatningspligten. Erklæring Ved fremsendelse af skadesblanketten erklærer jeg hermed, at min besvarelse er i overensstemmelse med de virkelige forhold, og at intet af betydning for sagen er fortiet. Selskabet (Brdr. Skov ApS) har min tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation med andre forsikringsselskaber.

 Har du spørgsmål, er du velkommen til at ring til os på +45 20 80 07 02